Vlasová kosmetika

Víte, ?e ?eny věnují pé?i o vlasy a? 30% svého volného ?asu? Vlasy jsou signálem zdravotního stavu, jsou symbolem krásy a jsou jakymsi ukazatelem toho, kym jsme a jak o sebe pe?ujeme. Proto bychom si měli dát s vyběrem vlasové kosmetiky skute?ně zále?et a měli bychom po?izovat jen kvalitní zna?kovou kosmetiku od ově?enych dodavatel?. V na?em e-shopu najdete zna?kovou vlasovou kosmetiku věhlasnych vyrobc?, od kterych nakupují jejich produkty i profesionální vlasová studia.

Vlasy m??eme dělit vlastně dvěma zp?soby. Nej?astěji podle typu a pak podle struktury a délky. Normální zdravé vlasy nejsou ani mastné, ani suché. Zdravé vlasy nejsou ani nijak naru?eny barvením nebo trvalou, skvěle dr?í ú?es, zdravě se lesknou a p?i pravidelné poctivé pé?i nevykazují ?ádné známky po?kození. Jak takovych vlas? dosáhnout? Jak u? bylo zmíněno, d?le?itá je pravidelná pé?e. Pou?ívejte pouze ově?enou kvalitní vlasovou kosmetiku. Ov?em zdravé vlasy nejsou jen o kosmetice, jsou zároveň zrcadlem va?eho ?ivotního stylu. Vyhybat byste se tedy měli zejména stresu a nezdravé ?ivotosprávy. D?le?ity je také pravidelny p?ísun vitamín?. Suché a nezdravě vyhlí?ející vlasy, které postrádají zdravy lesk, vypadají matně, povrch jejich vláken je na omak drsny, snadno se zacuchají a trpí na rozt?epené kone?ky vy?adují pravidelněj?í pé?i. Suchym vlas?m zpravidla chybí tolik d?le?itá hydratace, Suchym vlas?m velmi ?kodí barvení a ?asté fénování nebo ?ehlení. Vybírat byste měli produkty, které jsou p?ímo ur?ené pro suché vlasy a které vlasy dokonale hydratují a dodají jim tolik pot?ebné ?iviny. Opakem suchych vlas? jsou Mastné vlasy, které ji? na první pohled p?sobí zplihle a mastně. Mastné vlasy se mastí od ko?ínk? a proto vy?adují ?astěj?í mytí. Co zp?sobuje mastnotu vlas?? Mastnota je zp?sobena nadměrnou produkcí ko?ního mazu v poko?ce na hlavě. Nadměrná produkce ko?ního mazu je zpravidla zap?í?iněna hormonálními změnami, stresem, nevhodnou stravou obsahující p?esp?íli? tuku a nedostatkem pohybu. Samy p?í?iny tedy napovídají, jak s mastnymi vlasy bojovat. Kromě kvalitních zna?kovych ?ampon? musíte změnit i svou ?ivotosprávu. Vhodné je pou?ívání bezoplachovych kondicionér? a suchych ?ampon?.

Máte vybráno 815 polo?ek
  • Portfolio:
  • Vlasová kosmetika 

Sou?asně lze vybrat pouze jeden parametr.

Doprava zdarma

arrowCena

arrowZna?ka

arrowNastavit objem

zeptejte se odborník?

Podívejte se na odpovědi na nej?astěj?í dotazy od zákazník?. Máte-li jakékoliv otázky, na?i specialisté Vám rádi poradí.

Po - Pá: 9:00 - 17:00

Právě nyní! 10 % sleva na vlasovou kosmetiku– více ZDE

10 % sleva na vlasovou kosmetiku! – více ZDE

Vyhledávání
VYHLEDAVAM...
VYHLEDAVAM...
up
色欲色欲天天天www