MAGAZíN

Jak to vidí chlap: stereotyp, ktery je t?eba vyvrátit

Veronika Hlinková | 4. 6. 2020

?Mu??m zále?í jen na tom, jak ?ena vypadá!“ ?íká kdo? Snad ne vy? A jak by si vám líbilo, kdyby o vás někdo prohla?oval, ?e p?íli? mluvíte, trávíte věky v koupelně a myslíte jen na boty a parfémy? Je nejvy??í ?as ukon?it tuhle válku p?edsudk? a pochopit, ?e na nich sice něco bude, ale na?í spole?nou snahou je, nedat ?ádnym z těchto kli?é zapravdu.  

Cely ?lánek

5 skvělych postup? na ?i?tění pleti, které musíte vyzkou?et

Kamila Trhalová | 2. 6. 2020

Pro? je d?le?ité ?istit ple?? A jaky je rozdíl mezi ?i?těním pleti a odli?ováním? Na tyto i jiné otázky se dozvíte odpově? na následujících ?ádcích. Aby va?e ple? vypadala svě?í a krásná, je zapot?ebí jí věnovat pár minut denně.

Cely ?lánek

Jak si vybrat hodinky? 6 praktickych rad

Veronika Gazdova | 1. 6. 2020

Uva?ujete o koupi novych hodinek? Mo?ná v mno?ství dostupnych model? tápete a nevíte, jaké si vybrat. V dne?ním ?lánku se vám pokusíme aspoň malinko rozhodování usnadnit.

Cely ?lánek

DIY: Jak vy?istit ?perky?

Zuzana Hudecová | 28. 5. 2020

Voda, prach, pot, parfémy - to v?e zanechává na na?ich ?percích stopy. Proto je nutné jim ?as od ?asu dop?át trochu pé?e. Jak doma vy?istit ?perky a nechat je znovu zazá?it? To vám prozradíme v následujících tipech:

Cely ?lánek

TOP 10 nejlep?ích parfém? pro dívky a mladé ?eny

Kristyna Pavlitová | 24. 5. 2020

Parfémy jsou mezi námi u? od dob starověku. V?dy? i tehdy chtěly byt ?eny p?ita?livé a cítit se po cely den svě?í. Stále si ale nem??ete vybrat ten pravy p?ímo pro vás? Nechte se inspirovat.

Cely ?lánek

Dámské ?perky podle znamení zvěrokruhu

Kamila Trhalová | 18. 5. 2020

Nevíte si rady s vyběrem ?perk?? Zkuste zvolit ten nejvhodněj?í kousek podle va?eho data narození. ?perky podle znamení horoskopu vám mohou byt zajímavou inspirací, jak se ozdobit v souladu s va?í osobností. Objevte ty své!

Cely ?lánek

Na co si dát pozor p?i opalování?

Veronika Hlinková | 15. 5. 2020

Bezchybné opálení slu?í v?em. I p?es ve?kerá varování a skepticismus dermatolog? bude krásné opálení v?dy oblíbenym suvenyrem letních prázdnin a jen sotva by se ho někdo dobrovolně vzdával. Na co si tedy dát pozor, aby nebylo slunění v rozporu s na?ím zdravím?  

Cely ?lánek

Jak zregenerovat vlasy p?írodní cestou?

Anna Pet?íková | 14. 5. 2020

Vlasy jsou ozdobou ka?dé ?eny, ?asto se k nim v?ak nechováme tak, jak bychom měly. Barvíme je, stylujeme a ?e?eme do r?znych (a? monstrózních) ú?es?, které vy?adují notné dávky laku, aby dr?ely sv?j tvar a zachovávaly jej po celou dobu, kdy mají reprezentovat jejich nositelku. V tomto ?lánku najdete pár skvělych tip? na p?írodní regeneraci vlas?.

Cely ?lánek

TOP 5 hollywoodskych náu?nic

Veronika Hladíková | 10. 5. 2020

?íká se, ?e nic netrvá vě?ně, ani hollywoodská sláva. V otázce módy je tomu ale p?esně naopak. To, co jednou sklidilo obdiv na ?erveném koberci a bylo nav?dy zvě?něno na st?íbrném plátně, se nav?dy zapí?e do světovych trend? a ?asto vytvo?í neodmyslitelnou sou?ást nejen nad?asovych ?atník?, ale t?eba i ?perkovnic, jako v těchto pěti p?ípadech.  

Cely ?lánek

Den matek 2020 aneb ?ím udělat radost va?í mamince?

Kristyna Pavlitová | 5. 5. 2020

Den matek klepe na dve?e. U? víte, ?ím va?i maminku potě?íte tentokrát? Pokud vám do?la inspirace, mrkněte na dne?ní ?lánek, ve kterém tip na ten správny dárek jistě najdete.

Cely ?lánek

AKTUáLNě: DOPRAVA ZDARMA NA VíCE NE? 3 500 PRODUKT?! více zde

AKTUáLNě: DOPRAVA ZDARMA NA VíCE NE? 3 500 PRODUKT?! Více ZDE

Vyhledávání
VYHLEDAVAM...
VYHLEDAVAM...
up
色欲色欲天天天www